Generální ředitelství
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Na hrady a zámky pohodlněji s Klíčem k památkám

8.12.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
IMG_0230 152x120
Pohodlné plánování výletů na míru, podle zájmů a potřeb každého návštěvníka, a zároveň symbolické otevření nejcennějších památek mladé „e-generaci" – to je cíl Klíče k památkám, webové a mobilní aplikace, kterou v rámci stejnojmenného projektu připravuje ministerstvo kultury spolu s Národním památkovým ústavem. Po spuštění přinese uživatelům přehledně strukturované informace o otevírací době, výši vstupného, kulturních akcích a dalších aktualitách ze života památek, ale také inovovanou podobu oblíbeného věrnostního programu a další výhody.

(Praha 8. prosince 2015)

Projekt ministerstva kultury (jako žadatele), Národního památkového ústavu (jako spolupracujícího subjektu) a Asociace majitelů hradů a zámků (jako partnera projektu) s názvem Klíč k památkám byl podpořen dotací z Integrovaného operačního programu (IOP) s celkovými způsobilými výdaji 31 967 500 Kč; jeho realizace byla zahájena 1. listopadu 2011, ukončen bude v závěru roku.

„Klíč k památkám zajistí nejvýznamnějším památkovým objektům – hradům, zámkům i dalším památkám zpřístupněným veřejnosti – prezentaci a propagaci, jaké odpovídají potřebám dnešní doby a standardům nastupující e-generace. Umožní návštěvníkům rychle a efektivně vyhledat informace, případně flexibilně reagovat na aktuální situaci, a zároveň usnadní využití věrnostního programu a nabídne slevy pro školní výlety,“ vysvětluje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Některé památky budou moci díky aplikaci nabídnout návštěvníkům také on-line rezervace prohlídek a elektronický nákup vstupenek.

Základním výstupem projektu je aplikace a webová stránka www.klickpamatkam.cz. Nový webový portál a mobilní aplikace v šesti jazykových mutacích s kultivovaným vizuálem a intuitivně srozumitelnými piktogramy zaručuje v počítači, tabletu i mobilu snadnou orientaci v širokém nabídkovém spektru  památek nejen ve správě NPÚ, ale i soukromých vlastníků a dalších institucí a organizací pečujících o památky zpřístupněné veřejnosti. Filtrování podle geografické polohy umožňuje výběr cíle v závislosti na poloze uživatele, typu akcí, ale třeba také podle toho, zda je na památku umožněn vstup se zvířaty, je-li památka bezbariérová či vhodná pro děti. Selekce výletních cílů podle potřeb nebo zájmů návštěvníků umožňuje detailní naplánování průběhu výletu, mobilní verze aplikace pak nabízí možnost flexibilně reagovat na případné změny a vyhledávat, co by návštěvníky v dojezdové vzdálenosti mohlo zajímat.

Ministr kultury Daniel Herman k úspěšnému završení uvádí: „Jsem velmi potěšen, že se spoluprací ministerstva kultury a Národního památkového ústavu podařilo novým webem a aplikací klickpamatkam.cz velmi efektivně zpřístupnit informace o historických objektech, ať již těch ve správě NPÚ či v soukromém vlastnictví. Umožní návštěvníkovi intuitivně získat přehled nejen o informacích, které každá památka nabízí, ale jasně a přehledně představí i unikátnost historických entit, jež jsou v objektech zachovány.“

Kmenovou součástí Klíče k památkám je významně inovovaná verze oblíbeného věrnostního programu NPÚ platného od roku 2011 na celém souboru veřejnosti přístupných památek v jeho správě. Princip věrnostního programu zůstane zachován – za pět zakoupených vstupenek návštěvníci získají šestý vstup na kteroukoli památku zdarma a automaticky budou zařazeni do slosování o zajímavé věčné a zážitkové ceny. Vstupy budou nově zaznamenávány prostřednictvím unikátního QR kódu na zákaznické kartě, resp. „papírovém klíči“, nebo nově v tzv. „elektronickém klíči“, tj. elektronické verzi zákaznické karty po registrací uživatele v mobilní aplikaci klickpamatkam.cz. Zachována tak zůstane konzervativní „papírová“ varianta věrnostního programu, založená na sbírání razítek do prohlídkového pasu, ale program též formou „elektronického klíče“ nově vychází vstříc i stále rostoucímu počtu uživatelů dotykových mobilních zařízení.

Další novinkou, kterou Klíč k památkám přinese návštěvníkům hradů a zámků, bude speciální program pro podporu organizovaných školních výletů dětí z České republiky i příhraničních oblastí sousedních států, tedy Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Účastníci předem ohlášených školních exkurzí žáků ve věku do patnácti let získají po předložení Klíče pro školy v pokladně památky 50% slevu ze vstupného platného pro tuto věkovou kategorii. Klíč pro školy má formu plastové karty opatřené unikátním QR kódem, platným pro konkrétní vzdělávací instituci.

Webový portál a aplikace Klíč k památkám jsou další z řady aktivit, jimiž se ministerstvo kultury a Národní památkový ústav snaží prezentovat veřejnosti kulturní dědictví a historické hodnoty České republiky; návštěvníkům domácím i zahraničním pak Klíč k památkám zprostředkuje komplexní nabídku památek Čech, Moravy a Slezska a napomůže jim docenit výjimečnost a jedinečnost souboru zachovaných historických objektů a pokladů, které jsou v nich uchovávány.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecká a výzkumná instituce pracuje na projektech s příspěvkem z evropských grantů i od institucí ČR. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Kontakt:

  • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, tel. +420 257 010 206, +420 724 511 225, ticha.jana@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
8.12.2015 15:07
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
památkový turismus
číslo
17473
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit