NPÚ - Nové ve starém
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky
NPÚ - Nové ve starém

Železniční nádraží Ostrava – Svinov

Téma: Nové ve starém
Náměstí Doktora Brauna 72100 Ostrava-Svinov | Moravskoslezský kraj
2010-11-08-Nadrazi-Svinov

Autor: Karl Hummel, 1846 – 1847
přístavba Hartwig Fischel, 1895
rekonstrukce a přístavba Václav Filandr, 2000 – 2007

Okolí železničního nádraží je tvořeno pozůstatkem uličního systému s několika řadovými a solitérními objekty, k nimž patří památkově chráněný obchodní a obytný dům zvaný U Orla (Peterkova / Svinov čp. 370, František Divíšek, 1924-1925), příklad dekorativismu 20. let. Samotné železniční nádraží je tvořeno několika hmotově a dispozičně odlišnými částmi. Jednopatrová pozdně klasicistní budova nejstarší fáze výstavby nádraží je dochována ve hmotě nižšího křídla v severní části výpravny poblíž opavského nástupiště. V roce 1895 k ní bylo na jižní straně přistavěno vyšší pozdně historizující křídlo s mansardovou střechou, s novorenesančními průčelími a dvoupodlažními vestibuly. Od 50. let 20. století se uvažovalo o zboření objektu. Nedávná rekonstrukce a dostavba zachovala památkově hodnotné části a projevila se přístavbou nové odbavovací haly a podchodů i nástupišť. Odbavovací hale na západní straně nádraží dal architekt V. Filandr ve shodě s památkovou péčí podobu high-tech pojatého kubusu s transparentními skleněnými fasádami, jimiž se otevírá pohled na historickou část budovy. Transparentní uplatnění hmoty jako skleněného útvaru se stalo v souhlase s odborným orgánem státní památkové péče základní koncepcí nové přístavby. Součástí přístavby je též V. Filandrem navržené náměstí s nástupišti veřejné dopravy a s budovou městského infocentra s cihelným obkladem fasád. Jedná se o kvalitní příklad nové architektury, jejíž pomocí se dotvořila památkově chráněná budova, uzpůsobila se požadavkům na funkční náplň současného železničního nádraží a zároveň tím byly vyjádřeny ambice stavebníka i města uchovat památku, ale zároveň ji dotvořit současnými architektonickými formami.

Text: Martin Strakoš

Popiska fotografie: Václav Filandr, dostavba železničního nádraží Ostrava-Svinov, 2000-2007 (foto Roman Polášek, 2009)Další údaje

souřadnice
49.821838,18.208796
Galerie fotografií

Železniční nádraží Ostrava – Svinov

Možnosti řazení

Železniční nádraží Ostrava – Svinov

Železniční nádraží Ostrava – Svinov

Diskusní fórum

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit